Trójmiasto: +48 58 550 42 02
Warszawa: +48 22 515 49 55

Praca w firmie

Poszukujemy doświadczonych agentów nieruchomości, odpowiedzialnych, samodzielnych i ambitnych. W zamian za zaangażowanie i rzetelną pracę oferujemy atrakcyjne warunki pracy. Znajomość języków obcych jest dodatkowych atutem. W przypadku zainteresowania pracą w naszej firmie prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Formularz
Imię

Nazwisko

E-mail

Dołącz CV (PDF lub DOC)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w złożonym (przesłanym elektronicznie) dokumencie CV lub liście motywacyjnym:

w procesie rekrutacji, prowadzonej przez spółkę: Dom & House spółka z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Sopocie przy ul. 3-go Maja 42/2, będącej Administratorem Danych Osobowych

na potrzeby prowadzenia przyszłych rekrutacji przez spółkę: Dom & House spółka z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Sopocie przy ul. 3-go Maja 42/2

Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie do:

  • dostępu do treści swoich danych,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia sprzeciwu,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku, dalej zwane „RODO”, oraz krajową ustawą o ochronie danych osobowych.

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO, dostępną tutaj.

 

 
Jeśli chcesz uzyskać dodatkowe informacje, zadzwoń pod numer +48 58 550 42 02.