6 000 000 zł

14 100 m2

Działka Usługowo-mieszkaniowa na Sprzedaż  |  Rozewie ul. Sokoła

Rozewie

ul. Sokoła

6 000 000 zł

426 zł /m2

DH790437
DH790437

Powierzchnia

14100 m2

Opis

Działka inwestycyjna na sprzedaż w miejscowości Rozewie. Działka o powierzchni 1,41 ha, prostokątna, teren płaski, zadrzewiona. Działka ujęta w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Obszar należy do wielofunkcyjnego. Co oznacza, że istnieje możliwość realizacji funkcji rekreacyjnych, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usługowej.
Przedmiotowy teren świetnie nadaje się na realizację budynków wielolokalowych z zakwaterowaniem turystycznym, w których byłyby lokale usługowe oraz mieszkalne.

Lokalizacja
Teren w miejscowości Rozewie. Jest to miejscowość nadmorska z dostępem do morza i plaż. Miejscowość turystyczna, chętnie odwiedzana każdego roku przez turystów. Obszar w otoczeniu lasów. Sąsiedztwo stanowią tereny mieszkaniowe o zabudowie jednorodzinnej i zabudowy usługowej.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Teren przeznaczony dla rekreacji (zajazd, hotel, z towarzyszącymi urządzeniami sportowymi). Należy dążyć do zachowania drzewostanu. Udzielenie pozwolenia na budowę należy uzależnić od wykonania inwentaryzacji drzew i krzewów oraz od uzyskania pozytywnej opinii Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody. Zakaz dalszych podziałów geodezyjnych. Ustalenia:
– nieprzekraczalna wysokość zabudowy – 2,5 kondygnacji, nie wyżej niż 7 m do okapu
– maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – max 20%
– powierzchnia działki biologicznie czynna (zieleń) – min. 60 %
– kąt nachylenia dachu – 35-45 st. Obustronnie symetryczny

Zalety
– Teren z planem inwestycyjnym
– Rozwój gospodarki turystycznej i usługowej
– Sąsiedztwo nieuciążliwe

Lokalizacja

Dom & House

Nieruchomość została dodana do schowka

Nieruchomość została usunięta ze schowka