5 265 240 zł

18 156 m2

Działka Usługowa na Sprzedaż  |  Gdańsk Rudniki ul. Tama Pędzichowska

Gdańsk Rudniki

ul. Tama Pędzichowska

5 265 240 zł

290 zł /m2

DH216283
DH216283

Powierzchnia

18156 m2

Opis

W ofercie na sprzedaż działka o przeznaczeniu usługowo-produkcyjnym o powierzchni 18 156 m2. Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w Gdańsku Rudniki przy ul. Tama Pędzichowska. 
W ramach projektowanej infrastruktury przewiduje się przyłącze i instalacje sieci: gazowej, wodnej, energetycznej oraz instalację teletechniczną.

Działka została objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, symbol w planie 004-P/U41, uchwała nr XVIII/432/07 Rady Miasta Gdańska z dnia 20.12.2007 r.
Plan zagospodarowania zakłada prowadzenie wszelkiej działalności gospodarczej z zakresu produkcji, składów, baz, magazynów oraz usług.

Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu wg MPZ:
– wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: maksymalnie 80%;
– minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki:20%;
– intensywność zabudowy: minimalna: 0.1;
– wysokość zabudowy: maksymalna:
a) dla budynków technicznych i technologicznych- nie ustala się,
b) dla pozostałych budynków – 30m;
– formy zabudowy i kształt dachu : dowolne;

Dla tej nieruchomości powstała wielobranżowa koncepcja budynku magazynowego o powierzchni użytkowej około 6300 m2. Przedmiotem inwestycji jest budynek magazynowy z niezbędną infrastrukturą techniczną. Budynek składa się z 7 niezależnych hal – modułów, przy czym zakłada się możliwość funkcjonalnego łączenia segmentów. Główną funkcją jest funkcja magazynowa uzupełniona o funkcję biurową i zaplecze socjalne w zakresie niezbędnym do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej.
Proponowana cena jest ceną netto, gdzie należy doliczyć podatek VAT.

Lokalizacja

Nieruchomość zlokalizowana jest we wschodniej części Gdańska w dzielnicy Rudniki przy ul. Tama Pędzichowska. W okolicy prężnie funkcjonuje wiele przedsiębiorstw: centra logistyczne, Rafinera Gdańska czy stacja elektroenergetyczna. Odległość do samego centrum Gdańska wynosi 8 km, zjazd na S7 w odległości 3km.

Lokalizacja

Dom & House

Nieruchomość została dodana do schowka

Nieruchomość została usunięta ze schowka