6 900 000 zł

2 915 m2

Działka Pod zabudowę wielorodzinną na Sprzedaż  |  Rumia Janowo ul. Sobieskiego

Rumia Janowo

ul. Sobieskiego

6 900 000 zł

2 367 zł /m2

DH237178
DH237178

Powierzchnia

2915 m2

Teren uzbrojony

Tak

Opis

Działka z aktualnymi warunkami zabudowy i projektem.
Możliwość wybudowania dwóch 12 piętrowych budynków wielorodzinnych.
Łącznu PUM 6.600 m2
100 mieszkań
110 miejsc postojowych

Podstawowe parametry z WZ:
• Wielkość powierzchni zabudowy maksymalnie do 38%
• Powierzchnia biologicznie czynna minimalnie 26%
• Szerokość elewacji frontowej – nie ustala się
• Wysokość zabudowy – do 12 kondygnacji naziemnych, do 40 metrów, licząc od rzędnej terenu przed
głównym wejściem do budynku do górnej krawędzi gzymsu, attyki; przy czym nie więcej ni 64,5 m npm;
dopuszcza się maksymalnie dwie kondygnacje podziemne
• Geometria dachu – dach płaski
• Funkcja i forma zabudowy – funkcja mieszkalno-usługowa, z halami garażowymi, udział procentowy
funkcji usługowej nie mniejszy niż 10% inwestycji
• Miejsca postojowe dla samochodów osobowych – 1,1 miejsca na jeden lokal mieszkalny i 2 mp na każde
100m usług

Lokalizacja

Dom & House

Nieruchomość została dodana do schowka

Nieruchomość została usunięta ze schowka