4 500 000 zł

2 977 m2

Działka Przemysłowa na Sprzedaż  |  Gdynia Chylonia

Gdynia Chylonia

4 500 000 zł

1 512 zł /m2

DH205918
DH205918

Powierzchnia

2977 m2

Teren uzbrojony

Tak

Opis

Inwestycja w działkę w dzielnicy przemysłowej, położoną zaledwie 1 km od portu Gdynia i bazy kontenerowej, niesie ze sobą szereg korzyści:

Dogodna Lokalizacja: Działka znajduje się w bliskiej odległości od portu Gdynia i bazy kontenerowej, co ułatwia logistykę i transport towarów. To strategiczne położenie wspiera efektywność działalności biznesowej.

Przeznaczenie w MPZP
U – USŁUGI, (tereny zabudowy wszelkiego rodzaje usług konsumpcyjnych i ogólnospołecznych, w tym obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży do 2.000 m2, których funkcjonowanie na danym terenie jest zgodne z zasadami zabudowy i zagospodarowania określonymi w danej karcie terenu)
P – PRZEMYSŁ I SKŁADY, tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów
KS – KOMUNIKACJA, tereny urządzeń komunikacji samochodowej.
Zgodnie z planem zagospodarowania, teren ten jest przeznaczony zarówno dla usług konsumpcyjnych i ogólnospołecznych, jak i dla przemysłu i składów. To daje elastyczność w wyborze działalności gospodarczej.

Działka jest w pełni uzbrojona, co oznacza, że posiada dostęp do energii elektrycznej, sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazu oraz sieci telefonicznej. To istotne ułatwienie dla przedsiębiorców, eliminujące konieczność dodatkowych nakładów na infrastrukturę.

Bliskość Infrastruktury Kolejowej: Działka sąsiaduje z obszarem kolejowym i infrastrukturą kolejową, co może być kluczowe dla firm związanych z transportem kolejowym.

Różnorodność Potencjalnej Zabudowy: Dzięki elastycznym warunkom zabudowy, na terenie tym można zrealizować różnorodne projekty, takie jak budynki usługowo-biurowo-wystawowe, myjnie samochodowe czy bazę kontenerową, co pozwala na dostosowanie działalności do różnych potrzeb rynku.

Parametry techniczne
– powierzchnia zabudowy działki – 60 %
– wysokość zabudowy – 15 m
– powierzchnia biologicznie czynna 5 %
– dachy dowolne
– linie zabudowy zgodne z planem

Podsumowując, inwestycja w tę działkę oferuje dogodną lokalizację, pełne uzbrojenie oraz możliwość różnorodnej zabudowy, co sprawia, że jest to atrakcyjna propozycja dla przedsiębiorców poszukujących korzystnych warunków dla swojej działalności.
Cena netto.

Lokalizacja

Dom & House

Nieruchomość została dodana do schowka

Nieruchomość została usunięta ze schowka