1 650 000 zł

5 875 m2

Działka Budowlana na Sprzedaż  |  Reda ul. Łąkowa

Reda

ul. Łąkowa

1 650 000 zł

281 zł /m2

DH521587
DH521587

Powierzchnia

5875 m2

Opis

Działka inwestycyjna o powierzchni 5 875 m2 z możliwością podziału na trzy odrębne części (po 1 950 m2). Położona w Redzie, przylega bezpośrednio do publicznej drogi gminnej (ul. Łąkowa). W bezpośrednim sąsiedztwie zabudowa magazynowo-biurowa, handlowa, budynki garażowe.

Możliwość zabudowy usługowej. Uzyskano pozwolenie na budowę trzech budynków biurowo-magazynowo-handlowych. Maksymalna powierzchnia zabudowy do 40%. Szerokości elewacji frontowej nie ustala się. Wysokość okapu dachu od poziomu terenu: do 6 m. Wysokość najwyższej kalenicy budynku: do 10 m. Dach stromy, dwuspadowy, symetryczny, o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 20-40*. Dach kryty blachą, blachodachówką lub dachówką.

W pasie drogowym ul. Łąkowej oraz sąsiedztwie znajduje się uzbrojenie: sieć wodociągowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna i gazowa. Inwestor posiada wstępne zapewnienia na dostawę wody i energii elektrycznej oraz odprowadzania ścieków sanitarnych poprzez rozbudowę istniejącego uzbrojenia na warunkach określonych przez gestorów sieci. Istniejące i projektowane uzbrojenie terenu pozwala na obsługę planowanej inwestycji.

Teren działki sklasyfikowany jest jako łąki trwałe ŁV i ŁVI. Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych, dla powyższej działki nie jest wymagane uzyskanie zgody na przeznaczenie ww. gruntów na cele nierolnicze.

Lokalizacja

Dom & House

Nieruchomość została dodana do schowka

Nieruchomość została usunięta ze schowka