9 500 000 zł

908 m2

Działka Pod zabudowę jednorodzinną na Sprzedaż  |  Sopot Górny ul. Antoniego Abrahama

Sopot Górny

ul. Antoniego Abrahama

9 500 000 zł

10 463 zł /m2

DH902124
DH902124

Powierzchnia

908 m2

Opis

Na sprzedaż 2 sąsiadujące ze sobą działki, o łącznej powierzchni 908m2, zabudowane budynkami mieszkalnymi, jednorodzinnymi, położone w prestiżowej lokalizacji jaką jest Sopot Górny przy ul. Abrahama. 

Działka o nr 47/1 o powierzchni 506m2 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej z 1956r. Budynek dwukondygnacyjny całkowicie podpiwniczony o powierzchni 125,60m2. Dodatkowo na działce znajduje się budynek garażu o powierzchni około 15m2. 

Działka o nr 47/2 o powierzchni 402m2 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej z 1982r. Budynek dwukondygnacyjny całkowicie podpiwniczony o powierzchni 261,84m2. Dodatkowo na działce znajdują się 3 budynki garażowe o łącznej powierzchni 40m2. 

KARTA TERENU M-4/01, NR 07
PRZEZNACZENIE TERENU
: teren zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych (do 50% pow. użytkowej budynku).
Zakaz przekształcania istniejącej zabudowy w zabudowę wielorodzinną.

WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY

  • wysokość zabudowy – do 12,5 m,
  • dopuszczalny procent terenu przeznaczony pod zabudowę: dla działek do 900 m² – 25% pow. działki, dla działek powyżej 900 m² – 20% pow. działki,
  • minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 60% pow. działki
  • dachy spadziste o nachyleniu 40°- 45° lub mansardowe,
  • parkingi – min. 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie, min. 2 stanowiska na 100 m² pow. użytkowej usług – w granicach działki.
Lokalizacja

Dom & House

Nieruchomość została dodana do schowka

Nieruchomość została usunięta ze schowka