Trójmiasto: +48 58 550 42 02
Warszawa: +48 22 515 49 55

Zgłoś nieruchomość
Mam do sprzedania

Imię

Nazwisko

E-mail

Telefon

Więcej informacji o nieruchomości ułatwi nam współpracę
Powierzchnia

Proponowana cena

Opis nieruchomości

Miasto / Dzielnica

Ulica

Nr mieszkania

Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) wyrażam zgodę na otrzymywanie za pomocą poczty elektronicznej informacji handlowej.
Wyrażam zgodę na używanie przez Dom & House Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Sopocie 81-743, ul. 3 Maja 42/2, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefonu komórkowego), których jestem użytkownikiem dla celów przekazania informacji handlowych związanych ze złożonym zapytaniem zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800).
Informujemy, że:
  • mają Państwo prawo do wystąpienia do Administratora danych osobowych z żądaniem: przekazania pełnych informacji o przetwarzaniu danych osobowych; sprostowania danych osobowych; ich trwałego usunięcia; ograniczenia ich przetwarzania; przeniesienia ich danych osobowych – a Administrator danych osobowych spełni dane żądanie, jeżeli spełnione zostaną ustawowe przesłanki warunkujące skorzystanie z niego,
  • dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku [RODO] oraz krajową ustawą z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.
 

 
Jeśli chcesz uzyskać dodatkowe informacje, zadzwoń pod numer +48 58 550 42 02.