Bezpieczny Kredyt 2%

Z dofinansowania w ramach „Bezpiecznego Kredytu 2%” można korzystać od 3 lipca 2023 roku. 

To dopłata do kredytu na pierwsze mieszkanie w ramach rozwiązania „Bezpieczny kredyt 2%”, regulowana ustawą z dnia 26 maja 2023 r. o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe (Dz.U.2023 poz.1114). Pełną treść ustawy można znaleźć w internetowym systemie aktów prawnych tutaj

Na co można przeznaczyć kredyt? 

Kredyt może być przeznaczony na całość lub część wydatków ponoszonych na:

1 zakup pierwszego mieszkania z rynku pierwotnego lub wtórnego

2 zakup domu z rynku wtórnego

3 zakup działki pod budowę domu jednorodzinnego

4 budowę domu jednorodzinnego

5 dokończenie budowy domu jednorodzinnego

Wydatki mogą obejmować wykończenie lokalu.

Na czym polega program Bezpieczny Kredyt 2%

W ramach programu Bezpieczny Kredyt można otrzymać kredyt hipoteczny na preferencyjnych warunkach finansowych:

Przez pierwsze 10 lat oprocentowanie będzie wynosiło 2% plus marża banku określona w ustawie. Pozostałą kwota sfinansuje Państwo. Dopłata kończy się po 120. racie.

 

Ile można zaoszczędzić? Przykład

Cena nieruchomości: 500 000 zł

Wkład własny: 100 000 zł

Kwota kredytu: 400 000 zł

Okres kredytowania: 25 lat

 

Zwykły kredyt:

25 lat: raty stałe, oprocentowanie zmienne: 3 272 zł

Całkowita kwota do spłaty: 981 685 zł

 

Bezpieczny Kredyt 2%:

Pierwsze 10 lat: raty malejące, oprocentowanie stałe 2% + marża banku: 2 290 zł

Kolejne 15 lat: raty stałe, oprocentowanie zmienne: 2 390 zł

Całkowita kwota do spłaty: 682 231 zł

Oszczędność: 299 454 zł

 

Jaka jest maksymalna kwota kredytu i cena nieruchomości?

1. Maksymalny wkład własny przy zakupie lub budowie nieruchomości to 200 000 zł.

2. Maksymalna wysokość kredytu

     a) o którą można się ubiegać w ramach programu Bezpieczny Kredyt 2% na zakup mieszkania lub domu lub działki albo budowę domu to:

         500 000 zł – w przypadku singli (zatem maksymalna wartość nieruchomości to 700 000 zł)

         600 tys. zł – w przypadku małżeństw lub par w związku nieformalnym z co najmniej jednym wspólnym dzieckiem (zatem maksymalna wartość nieruchomości to 800 000 zł)

    b) na dokończenie rozpoczętej budowy w ramach programu Bezpieczny Kredyt 2% to:

         100 000 zł dla singla

         150 000 zł dla rodziny

         (przy czym suma wartości: działki, prac już wykonanych oraz kwoty kredytu nie może przekroczyć kwoty 1 000 000 zł).

 

Kto może ubiegać się o kredyt? 

Aby ubiegać się o kredyt w ramach programu Bezpieczny Kredyt 2% należy spełnić kilka warunków:

1 Wiek kredytobiorcy: nie więcej niż 45 lat (przynajmniej 1 osoba z 2 wspólnie ubiegających się o kredyt)

2 Brak prawa własności do nieruchomości: kredytobiorca oraz osoby, które wchodzą w skład jego gospodarstwa domowego, nie mogą obecnie ani w przeszłości posiadać prawa własności do lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego ani spółdzielczego prawa do lokalu. Wyjątkiem jest sytuacja, w której prawo dotyczy nie więcej niż 50% udziału w odziedziczonej nieruchomości, a kredytobiorca nie mieszka w tej nieruchomości.

3 Brak kredytu hipotecznego: kredytobiorca, w dniu składania wniosku, nie może być stroną umowy o kredyt hipoteczny, która została zawarta w ciągu ostatnich 36 miesięcy. Wyjątkiem jest sytuacja, w której umowa kredytu została rozwiązana, na skutek odstąpienia od umowy deweloperskiej.

4 Zdolność kredytowa: zdolność kredytową musi być adekwatna do kwoty kredytu. 

Skontaktuj się

Z NAMI

  więcej
  zamknij Wyrażam zgodę na:

  Administratorem Państwa danych osobowych są spółki z Grupy DH (wskazane w Komunikacie RODO). Pełną treść klauzuli informacyjnej, dotyczącą przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo na stronie https://www.domhouse.pl/komunikat-rodo/.

  * Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niewyrażenie wszystkich zgód uniemożliwi przesłanie pełnej oferty.

  Zgłoś nieruchomość

  Dom & House

  Nieruchomość została dodana do schowka

  Nieruchomość została usunięta ze schowka